Rolmodellen

Ik ben coach voor mannen en dat is het resultaat van een levenslang onderzoek.
Waar dat precies begonnen is?
Ik denk, als zo vaak, met de relatie tussen vader en moeder en de positie die ik innam.

Ik kom uit een groot gezin, 4 broers, 4 zusters; spiegels te over.
Na mij was er een dood kindje en dat heeft er, denk ik, aan meegewerkt dat mijn sterkste band in mijn jeugd met mijn moeder was – sterke, betrouwbare en warme maar ook nuchtere vrouw. Het kwam van haar kant maar, zoals dat gaat, natuurlijk ook van mij. Maar het kwam ook door mijn vader.
Ik heb me altijd man gevoeld maar was ook nogal gevoelig en mijn vader was, hoe zal ik het zeggen, een erg lastige man. Moedig, stevig en succesvol als ondernemer, ja, maar emotioneel onvolwassen en gauw en vaak kwaad.
Kortom, ik groeide afgestemd op de moeder op, ik zag het al jong, maar ik heb een lange weg moeten afleggen om los te komen van die conditionering. Teveel jaren als passief-aggressieve rebel maar, geleidelijk aan, lerend en stapje voor stapje autonomer wordend.

Kleine jongens

Als coach voor mannen zie ik die levensgeschiedenis niet als een nadeel, in tegendeel: je leert een ander het beste wat jezelf met veel en een langdurige strijd hebt geleerd. Want, minstens zo belangrijk: mijn verhaal is misschien uniek maar mijn uitdaging niet. Als ik om me heen zie, als coach voor mannen, dan zie ik maar weinig echt volwassen geworden mannen. De meeste zitten op de een of andere manier nog steeds vast aan moeder, ook al ontkennen de meeste dat. Het is nl. nogal subtiel.

Als coach voor mannen onderscheid ik 3 types ‘kleine jongens’, d.w.z. mannen die nog niet los zijn van hun moederbinding:

  • De passieve man: pleasing, braaf, meebewegend; zelden echt iets in gang zettend.
  • De rebel: agressief of passief-agressief. Geen verantwoordelijkheid voor iets.
  • De macho man: indruk maken, stoer van buiten, onzeker van binnen.

Vaak is er sprake van een mengvorm die bovendien in de loop van de tijd kan veranderen.

De volwassen man daarentegen is nooit passief en bijv. een pleaser; hij beweegt wel mee maar alleen als het klopt voor hem. Hij is actief en primair een initiator, ook in de relatie met de vrouw.
Hij is geen rebel: niet (passief)-agressief maar controleert zijn agressie; hij gaat conflicten niet uit de weg maar gebruikt ze.
Hij is geen macho: verzorgt zijn uiterlijk goed maar is niet bezig met indruk maken; hij is hoffelijk naar vrouwen bijv. maar geen charmeur.

Voor alle duidelijkheid, ook de volwassen man manifesteert nog wel eens een vorm van ‘kleine jongens’ gedrag. Ik, als coach voor mannen, ook. Waarom het gaat is dat je het opmerkt, en actie onderneemt die dit gedrag en ev. consequenties stopt.

rolmodel Winston Churchill
rolmodel Edward Snowden

Rolmodellen

Als coach voor mannen raad ik je altijd aan naar mannen te kijken die je inspireren.
Dat is om te beginnen, bijna zonder uitzondering, je vader. Leer van zijn tekortkomingen en zie zijn kwaliteiten, hoe verborgen ook. Je hebt ze, beide! Niet in die spiegel willen kijken betekent dat je nog rebelleert.
Ik heb daarnaast veel soorten leraren gezocht, allemaal rolmodellen. In feite waren het voorbeelden voor een toekomstige coach voor mannen. Sommige waren extreem moedig, anderen heel wijs. Een enkele ‘hors concours’, d.w.z. buiten mededinging: onvergelijkbaar en uniek in hun combinatie van ja, mannelijkheid – belichaming van de Geest op aarde. Spirituele leraren, schrijvers, dichters, krijgers, minnaars of, het allermooist en mij het allerliefst, een combinatie.
Rolmodellen tonen kwaliteiten die je hebt, maar ze zijn nog slapend. Je moet leren ze toe te eigenen en te gaan leven.
Hier werk ik actief mee als coach voor mannen.

rolmodel Barry Long
rolmodel volwassen man Théun Mares
rolmodel volwassen man Isaac Shapiro

Relatie met de vrouw

De relatie man-vrouw staat natuurlijk centraal in mijn werk als coach voor mannen.
Zij is de andere polariteit. Hier schrijf ik bijvoorbeeld over de relatie met de vrouw. Samen met mijn vrouw geef ik de workshop ‘op weg naar een volwassen man-vrouw relatie.

Die andere polariteit zit ook in jezelf. Als man vertegenwoordig je orde, structuur, ‘mind’ maar dit alles dient in een levende verbinding te staan met je hart, je intuïtie, je gevoel: irrationeel weten, het vrouwelijke. Zonder die verbinding sta je droog: gevangen in een eenzijdige onvruchtbare, rationele benadering van het leven waar echte creativiteit en vernieuwing ontbreken.

Contact

Wil je meer weten over mij als coach voor mannen, kennismaken of een afspraak maken voor 1-op-1 coaching of deelname aan een workshop: bel 0654 308 195 of mail: infor@volwassen-mannelijkheid.nl.
Een coaching gesprek van 1 uur kost € 75.