Wat is een sterke vrouw?

Tegenwoordig zie je in de media w.o. films nogal eens ‘power women’ die naar voren geschoven worden. Vaak in rollen die voorheen gereserveerd waren voor mannelijke helden. Ze kunnen wat eens alleen maar mannen geacht werden te kunnen. Het is, wat je noemt, een trend.power women
Dit artikel op een internet site gaat daar onder anderen over. Wat mij betreft weerspiegelt het artikel de sekse-verwarring van de huidige tijd. Maar is het natuurlijk ook expressie van de gezonde wens opnieuw te kijken naar waar vrouw-zijn echt over gaat. Los van traditionele rollen en opvattingen.
Dus laten we dit eens onderzoeken: wat ervaar ik, als man, nou als een sterke vrouw?

Kenmerken van een sterke vrouw

Ze is:

 • open naar mannen en duidelijk in haar grenzen;
 • altijd bereid intelligent samen te werken met mannen; geen competitie;
 • heeft zelfrespect; laat zich niet verleiden/gebruiken;
 • trouw aan haar hart, haar waarheid; weigert te buigen voor sociale conditionering;
 • volstrekt eerlijk, ongeacht de consequenties;
 • wil een man; tolereert geen kleine jongen of rebel naast zich; weigert te bemoederen;
 • haar innerlijke wereld staat centraal; de buitenwereld incl. carrière is secundair, een middel tot het eerste;
 • weigert mee te werken aan zaken die het leven niet dienen, ze is, kortom, compromisloos en kopieert negatief mannelijk gedrag niet.


 • Als man weet ik inmiddels uit ervaring dat met wat vroeger het zwakke geslacht genoemd werd, niet te spotten valt. De zgn zwakte van vrouwen is haar openheid en receptiviteit en dat is in feite haar kracht, zoals hierboven beschreven. Als je dit nog niet ervaren hebt kom je er nog wel achter.
  Als je een vrouw is je leven hebt, is ze dan sterk in bovenstaande zin?
  Als je als man zo’n vrouw in je leven wil zul je zelf volwassen – sterk – moeten worden. Dan trek je zo’n vrouw aan of de vrouw die je hebt verandert in een sterke vrouw of … ze verdwijnt uit je leven.

  Dit eerdere blog bericht
  gaat over het verschil tussen een sterke en zwakke man.