Het mysterie vrouw ontsluieren.

mysterie vrouw

In de introductie tot ‘Unveil the mysteries of the Female’ schrijft Théun Mares over het mysterie vrouw:

“Ik ben een man en vanuit een puur mannelijk perspectief bied ik dit boek aan alle ware vrouwen aan. Als een eerbetoon aan het onuitsprekelijke mysterie dat jullie zijn. Een mysterie dat niet alleen boeit en prikkelt, maar ook het mannelijke verlangen oproept om dat mysterie te ontsluieren. Altijd een paradox, altijd tastbaar, maar tegelijk, op de een of andere manier, ongrijpbaar en net buiten bereik. Altijd aanwezig, en tegelijk ‘verwijderd’. Het ware vrouwelijke blijft voor altijd én vreemd én onverklaarbaar, een prachtig en ondoorgrondelijk mysterie!”

Vrouwelijkheid is niet inferieur

Mares vervolgt met: “Wat is het toch ongelooflijk jammer dat tegenwoordig zoveel vrouwen in hun jacht op vrouwelijke bevrijding hun eigen vrouwelijkheid ontkennen. Dat ze dat mysterie zomaar inruilen voor het modieuze concept van gelijkheid tussen de seksen. Vrouwen hebben geen bevrijding nodig van wat het betekent vrouw te zijn maar van het populaire geloof dat vrouw-zijn op de een of andere manier betekent dat het inferieur is aan man-zijn. En dat het daarom een ​​ongelukkige speling van het lot is om als een levend mysterie geboren te zijn”

mysterie vrouw

Worsteling

Het laatste deel vooral raakte me omdat ik zoveel vrouwen daar tegenwoordig mee zie worstelen.
“Vrouwen hebben geen bevrijding nodig van wat het betekent vrouw te zijn maar van het populaire geloof dat vrouw-zijn op de een of andere manier betekent dat het inferieur is aan man-zijn.”
Vrouwen zijn hier in gevecht met hun eigen aard.
Maar veel hangt ook af van ons mannen. Zolang wij onze volledige mannelijkheid niet claimen door afwezig te zijn als het op echt relateren aankomt is het moeilijk voor haar het vrouwelijk mysterie dat ze is volledig te omarmen.

Zie ook: coaching voor mannen en workshop voor mannen.