Principes van volwassen mannelijkheid.

Wat maakt een man volwassen?
Wat voor gedrag hoort daarbij?
Hieronder volgen, zeer beknopt, 9 principes van volwassen mannelijkheid.
Ze zijn ontleend aan het werk van Théun Mares (m.n. het boek ‘The Quest for Maleness), een man met diepe esoterische kennis.
Deze principes van volwassen mannelijkheid gelden

  • intra-persoonlijk (je relatie met jezelf),
  • inter-persoonlijk (in relatie met de ander en m.n. met de vrouw of mensen die vrouwelijk/receptief zijn t.o.v. jou zoals kinderen en werknemers) en ze gelden ook
  • in jouw relatie met de wereld (die immers wacht op jouw impuls).

En wat maakt je relatie met een vrouw volwassen?
Ik beschrijf dus ook hoe een volwassen vrouw op haar man, mits die zich volwassen gedraagt, respondeert.
Een volwassen vrouw is een vrouw die in vrouwelijke modus is, dus niet in (mannelijke) moeder-modus t.o.v. jou, noch in kind-modus.
Ze wil echt je vrouw zijn, uiteraard uit vrije keuze. Als ze niet met je wil zijn kiest een volwassen vrouw gewoon niet voor je.
Maar ook al is ze volwassen, kiest ze echt voor je en past ze bij je dan vraagt het nog steeds heel veel blijvende inzet om een volwassen relatie te creëren en intelligent samen te werken: zie hieronder principe 3.
principes volwassen mannelijkheid
Dit zijn de 9 principes van volwassen mannelijkheid en een volwassen relatie:

1 Leef strategisch

HIJ: Je weet waar het jou ten diepste om gaat in je leven. En je leeft het. Je brengt iets nieuws in kaart, op aarde, hoe bescheiden ook.
ZIJ: Een volwassen vrouw ziet dit potentieel in je en heeft je daarop uitgekozen; zij volgt jouw leiding maar volgt zo tegelijk haar hart, intuïtie, gevoel. Ze rationaliseert niet. Ze werkt met je samen om dat doel te bereiken.

2 Geef leiding

HIJ: jij bent de actieve pool. Hulpeloosheid, passiviteit is geen optie. Neem initiatief en creëer intelligente samenwerking, steeds weer. Je domineert niet. Je neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen en hun uitvoering.
ZIJ: Ze geeft je feedback, laat een andere kant zien, vult je aan en steunt je in het claimen van ‘power’, in krachtig worden. Gek genoeg, zo vervult ze haar potentieel.

3 Vecht voor vrijheid

HIJ: Gebruik natuurlijke agressie om innerlijk werkelijk vrij te worden. Indien nodig confronteer je, om te beginnen altijd jezelf. Conflicten ga je niet uit de weg maar gebruik je om dieper te kijken.
ZIJ: Een volwassen vrouw durft open en kwetsbaar te zijn; is niet defensief maar staat voor haar waarheid. Dat kan zeer confronterend zijn: neem als man de klappen (haar eerlijke feedback) staande in ontvangst.

4 Leer irrationeel gevoel te volgen

HIJ: Je luistert naar je irrationele gevoel – intuïtie, hart – en dat van je vrouw. Het leidt je als enige naar het nieuwe, nog onbekende. Handel ernaar om het te checken. Je verstand dient wat je hart je ingeeft en is dus volgend.
ZIJ: Ze steunt je, moedigt je aan: ze geeft jou haar gevoel, niet haar mening. Ze gaat nooit in competitie.

5 Onderzoek alles en behoud …

HIJ: Je onderzoekt alles – ook het ‘duistere’ – wat in je leeft want je wil geen lacunes hebben in je levenservaring. Maar ook: leer maat houden, ken discipline en beoefen zo (zelf)respect.
ZIJ: Een volwassen vrouw geniet van het leven, houdt maat, heeft zelfrespect en volgt nooit het voorbeeld van een mateloze man.

6 Verken het nieuwe en maak het praktisch

HIJ: Je verkent het onbekende en verankert het: maakt het praktisch. Je blijft niet in je comfortzone.
ZIJ: Een volwassen vrouw moedigt je aan en steunt je hierin, bemoedert je niet, gelooft in je, maakt haar eigen carrière niet belangrijker.

7 Word succesvol

HIJ: Je blijft trouw aan je diepste doel. Mislukkingen horen er bij en ontmoedigen je niet, het zijn leerervaringen. Je laat je niet afleiden of verleiden: dit vraagt discipline en begrenzing.
ZIJ: Ze zoekt actief de samenwerking op met je omdat jullie hetzelfde willen en je haar inspireert en zo samen het nieuwe creëert. Ze gelooft in je. Ze gaat niet in competitie met jou.

8 Wees gecommitteerd

HIJ: je bent gecommitteerd aan je Zelf, je diepste bestemming/doel/waarde en, vooral en altijd, aan intelligente samenwerking met de vrouw omdat je zo leert.
ZIJ: Een volwassen vrouw is ook gecommitteerd aan haar Zelf ofwel haar diepste bestemming. Ze werkt daartoe nauw samen met jou omdat jij die bestemming belichaamt.
BEIDE: Je gebruikt de ander actief als spiegel die dingen van jezelf laat zien die je anders niet opmerkt.

9 Neem verantwoordelijkheid voor wat je in de wereld zet

HIJ: Een man creëert altijd maar de vraag is: positief of negatief? Alleen een volwassen man neemt verantwoordelijkheid voor de scheppingsdaad. Ook als hij besluit af te zien van actie. Je bent bereid te vernietigen waar het leven dat vraagt. Je weet dat vrijblijvende seks niet bestaat.
ZIJ: Een volwassen vrouw neemt verantwoordelijkheid waarvoor ze wel/niet beschikbaar is – zich laat bezwangeren – en wat ze wel/niet tot wasdom brengt.