Workshop voor mannen

‘Volwassen mannelijkheid’ is een workshop voor mannen.

Centraal in deze workshop voor mannen staat het begrip creatieve, intelligente samenwerking tussen
• jou en de vrouw
• jou en de wereld (die is nl. vrouwelijk t.o.v. jou)
• het mannelijke en vrouwelijke in jezelf.

Die samenwerking is de basis voor alles. Een kind wordt zo gecreëerd, maar in feite alles wat echt nieuw en origineel is. Het mannelijke is daarbij de actieve pool en het vrouwelijke de receptieve. Als dus je relaties en je leven niet werken betekent dat dat er geen intelligente samenwerking is. Werk aan de winkel dus.

workshop voor mannen vroeger

Het begint met onderscheid leren maken, en dat gaan we doen in deze workshop voor mannen: ben ik in mannelijke (initiërende, actieve) modus of in vrouwelijke (rustende, ontvangende) modus. Of verwar ik de twee. Dat laatste komt veel voor.

Maar…
als je als man bent geboren dien je primair de mannelijke modus – volwassen mannelijkheid – volop te ontwikkelen. Wees je ervan bewust dat ten opzichte van jou de hele wereld vrouwelijk is, d.w.z. receptief, wachtend op jouw impuls. Wat zet je in de wereld?

In de workshop voor mannen gaan we de 9 principes van volwassen mannelijkheid behandelen. Die zijn zowel van toepassing op je uiterlijke relatie met je vrouw en je wereld, als ook op je innerlijke relatie met jezelf.
Kort gezegd komen ze hier op neer:

Leef strategisch

Je weet waar het ten diepste om gaat in je leven. En daar sta je voor. Ego-dingen en bijzaken laat je achter je. Je bent man en je hebt een ‘hoger’ doel, iets wat verder gaat dan je eigenbelang. Daarom heet het: een man is noch bereidwillig, noch beschikbaar.
Een volwassen vrouw ziet dit potentieel in je en heeft je daarop uitgekozen; zij volgt jouw leiding maar volgt zo tegelijk haar hart, intuïtie, gevoel. Ze rationaliseert niet. Ze werkt met je samen om dat doel te bereiken.

Geef leiding

In de man-vrouw polariteit vertegenwoordig jij de actieve pool. Neem dus initiatief en creëer samenwerking. Je domineert niet. Zo begint leidinggeven.
Je neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen, ook als er gekapt en geconfronteerd moet worden.
Passiviteit, hulpeloosheid of rebellie zijn geen optie voor jou. In deze workshop voor mannen maken we duidelijk dat een volwassen vrouw dan niet in de moederrol hoeft te gaan t.o.v. jou en een stap terug kan doen (of een volwassen man zoeken).

workshop voor vrienden

Vecht voor vrijheid

Gebruik je natuurlijke agressie als man om innerlijk werkelijk vrij te worden en te blijven. Dat je, ook als iedereen tegen je is, nog steeds handelt naar eigen weten en inzicht en je eigen weg gaat. Leer vrij te staan van angst en sociale conditionering. Dit klinkt simpel maar bijna niemand durft het voor 100%.
Indien nodig confronteer je, om te beginnen altijd jezelf.
Een volwassen vrouw durft open en kwetsbaar te zijn; is niet defensief maar staat voor haar waarheid. Dat kan zeer confronterend zijn: neem als man de klappen staande in ontvangst.

Volg je hart

Je luistert naar je gevoel – intuïtie, hart – en dat van je vrouw. Je absorbeert het en zo leidt het je naar het nieuwe, nog onbekende. Dat klinkt opnieuw simpel maar is het niet: rationalisatie op basis van je oude, aangeleerde zelf- en wereldbeeld intervenieert voortdurend en laat het echte nieuwe niet toe. Wees je daarvan bewust. Je verstand moet dienen wat je hart je ingeeft.
Een volwassen vrouw steunt je, moedigt je aan: ze geeft jou haar gevoel, niet haar mening. Ze gaat nooit in competitie met je maar zoekt samenwerking. Zo niet, dan is confrontatie aan de orde. Jij dient haar dan in te dammen en zij dient dat toe te laten.

Geniet van het leven

Je laat zien dat het leven ‘goed’ is. Je onderzoekt alles – ook het ‘duistere’ – wat in je leeft want je wil geen lacunes hebben in je levenservaring. In deze workshop voor mannen zit je in een veilige omgeving om dit te delen. We zijn allen daarin gelijk.
Maar ook: leer maat houden, ken discipline en beoefen zo (zelf)respect.
Een volwassen vrouw geniet van het leven, houdt maat, heeft zelfrespect en volgt nooit het voorbeeld van een mateloze man.

Houd niet vast aan het oude

Je blijft niet hangen in je comfortzone, het oude, bekende, maar durft dat achter je te laten en het nieuwe, onbekende in en aan te gaan. Steeds weer. Je verkent dat onbekende en verankert het: maakt het praktisch.
Een volwassen vrouw moedigt je aan en steunt je hierin, bemoedert je niet, gelooft in je, maakt haar eigen weg niet belangrijker.

workshop voor jonge mannen

Word succesvol

Je maakt het nieuwe concreet – geen luchtfietserij – en zoekt daartoe samenwerking. Je blijft trouw aan je diepste doel. Mislukkingen horen er bij en ontmoedigen je niet, het zijn leerervaringen. Je laat je niet afleiden of verleiden: dit vraagt discipline en begrenzing.
Een volwassen vrouw steunt dit ten volle en zoekt actief de samenwerking op met je omdat je haar inspireert en het nieuwe creëert. Ze gelooft in je. Ze gaat niet in competitie met jou.

Wees gecommitteerd

je bent gecommitteerd aan je Zelf, je diepste bestemming/doel/waarde en aan intelligente samenwerking met de vrouw, die je eigen innerlijke vrouw spiegelt.
Een volwassen vrouw is ook gecommitteerd aan haar Zelf ofwel haar diepste bestemming. Ze werkt daartoe nauw samen met jou omdat jij die bestemming belichaamt.
Voor beide geldt: de ander is je spiegel. Geen ‘blame game’. Hierover gaan we het in deze workshop voor mannen uitvoerig hebben.

Neem verantwoordelijkheid voor wat je in de wereld zet

Een man creëert altijd maar de vraag is: is wat hij schept positief of negatief? Alleen een volwassen man neemt verantwoordelijkheid voor de scheppingsdaad. Ook als hij besluit af te zien van actie.
Een volwassen man is daarnaast ook bereid te vernietigen waar het leven dat vraagt.
Een volwassen vrouw neemt verantwoordelijkheid waarvoor ze wel/niet beschikbaar is – zich laat bezwangeren – en wat ze wel/niet tot wasdom brengt.


Voor data en meer informatie zie in het menu onder ‘agenda’ en ‘workshop’.