WORKSHOP VOLWASSEN MANNELIJKHEID.

Wat is er aan de orde als man in deze tijd?

nieuw mannelijk antwoord
Oude rolmodellen passen niet meer. Je aanpassen aan vrouwen gaat ook niet werken, misschien heb je dat al gemerkt. Wat gevraagd wordt is een oorspronkelijk, nieuw mannelijk antwoord.
Dat antwoord ligt diep in jezelf verborgen, in elke man, ongeacht geschiedenis en situatie. Dat antwoord zal je zelf moeten vinden maar wat helpt is dat er principes zijn – oeroud en getest – die nog steeds gelden. In deze workshop verkennen we die principes van volwassen mannelijkheid. Het is je potentieel.
In de kern gaat het om 4 dingen:

een open hart, initiatief, stevigheid en verantwoordelijkheid.

Een volwassen man volgt altijd zijn eigen unieke spoor. Hij weet wat hij wil, wat belangrijk is en wat niet. Dat spoor, die koers, zit al in je, ontdek het dus. Afwachten, passief-zijn of terughouden is niet aan de orde.

Leer luisteren naar de feedback van het leven (vrouwen), het positieve en negatieve. Een kwestie van absorberen en soms incasseren. Vervolgens beslis je wat je volgende stap is. Dat is alleen aan jou. Daarom heet het:

een volwassen man is noch bereidwillig, noch beschikbaar.

Jij initieert, wat die actie ook is: een lastig onderwerp aansnijden, vrijen met je vrouw, een nieuw project enz.
Conflicten ga je niet uit de weg maar leer je gebruiken. In de praktijk van het leven betekent dat af en toe flow maar vooral ook wakkerheid en hard werk.
Ook kijken we naar hoe het vrouwelijke – de vrouw(en) in je leven maar net zo je innerlijke vrouw – in te dammen zodat zij zich veilig gaat voelen, zich voor je opent en je beste partner wordt.
Een volwassen man is gecommitteerd, maar alleen aan zijn eigen pad en aan intelligente samenwerking met zowel de vrouw als met zijn wereld:

geen vrijblijvendheid.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De avond-workshop ‘volwassen mannelijkheid’ vindt in het najaar van 2019 plaats op: 4 dinsdagavonden in Rotterdam.
De kosten bedragen € 240.

Voor nadere informatie en aanmelden:
Steven Somsen, 0654 308 195; info@volwassen-mannelijkheid.nl; www.volwassen-mannelijkheid.nl