Zwakke man, sterke man

Er is een polariteit en die zit in elke man: één naam daarvoor is ‘zwakke man – sterke man’.
Iedere man manifesteert de zwakke man, in meer of minder mate. Elke man heeft ook een potentieel: de sterke of volwassen man.
De reis van zwak naar sterk begint met het steeds weer erkennen van je beginpunt, waar gedraag ik me (nog) zwak. Die reis stopt nooit; ook al wordt je steeds sterker, relatieve zwakte blijf je manifesteren. Dat is ‘all in the game’. De kunst is om het te zien.
De kunst is ook, om het OBJECTIEF te zien, want de vraag is natuurlijk: wat is zwak en wat is sterk.

zwakke man, sterke man

Verschillen zwakke man, sterke man

Hieronder volgt een kleine opsomming, mijn opsomming, mijn voorlopige conclusie. Die is niet theoretisch maar op ervaring gebaseerd van wat wel en niet werkt. Maar check het voor jezelf en kijk wat werkt voor jou: zwakke man, sterke man. En blijf het checken en blijf veranderingen in je manier van opereren aanbrengen. Mislukkingen horen erbij, zo leer je: de enige echte kennis is ervaringskennis.


Zwakke man
Laat ander besluiten
Passief, hulpeloos
Leert/luistert niet
Trekt zich terug
Volgt een ander
Legt de macht buiten zich
Geen koers in het leven
Leeft onbewust
Ontleent zijn waarde aan iets
Slachtoffer van situatie
Vluchtgedrag
Vermijdt conflicten of creëert chaos
Identificatie met persoonlijkheid
Kleine jongen: vrouw is moeder
Voelt zich of meer of minder
Defensief
Blijft in comfortzone

Sterke man
Durft te besluiten
Actief, leidend, initiërend
Leert, luistert altijd
Creëert intelligente samenwerking
Trouw aan zichzelf, volgt zijn hart
Weet dat hij altijd een keuze heeft
Volgt zijn unieke bestemming, koers
Leeft strategisch
Heeft altijd zelfrespect
Verantwoordelijkheid voor zijn leven
Omarmt zijn uitdagingen
Gebruikt conflicten constructief
Kent/accepteert/begrenst zichzelf
Hij is man; zij is je vrouw
Gelijkwaardig t.o.v. wie dan ook
Durft open en kwetsbaar te zijn
Verkent het nieuwe, neemt risico’s

Een paar opmerkingen

Het is een kunst om woorden op waarde te schatten. Neem het woord ‘zwak’: vrouwen zijn het ‘zwakke’ geslacht, zei men vroeger. Dat werd vaak paternalistisch/bevoogdend gebruikt maar in feite refereert het aan een bepaalde kwaliteit, nl die van ontvankelijkheid. In de I Ching heet dit yin: en yin (zwak dus) is net zo belangrijk en invloedrijk als yang (sterk). Het gaat om de samen-werking van die twee: alleen maar yang (sterk, actie) zonder yin (ontvankelijkheid) leidt nergens toe. Ook mannen hebben die yinne kwaliteit. Die dienen ze in hun leven een plaats te geven maar die dient niet te overheersen: dan wordt het nl. echt zwak.

Veel van de punten – zwakke man, sterke man – gelden ook voor vrouwen, maar vaak op een andere manier. Het gaat over balans en die is voor man en vrouw verschillend. En dat zit in het belangrijkste verschilpunt: waar mannen de actieve pool vertegenwoordigen, vertegenwoordigen vrouwen de receptieve. De consequenties hiervan zijn enorm.

Een paar voorbeelden:
Als vrouwen in een relatie gaan leiden en mannen volgen zit zij in (mannelijke) moeder-modus en is de man zonder uitzondering passief en hulpeloos.
Anderzijds, ontvankelijkheid bij vrouwen maakt ze ontzettend scherpe waarnemers. Waarschijnlijk heb je het al gemerkt. Negativiteit – negatieve feedback geven – voor vrouwen is natuurlijk: voor dat je het weet als man heb je de volle laag te pakken. Die feedback rustig kunnen aanhoren in plaats van defensief te zijn, vraagt een sterke man.

Je zou ook kunnen zeggen: een sterke man durft ontvankelijk te zijn. Een zwakke man niet.
En een sterke vrouw? Die gaat niet in mannelijke modus, neemt de leiding niet over, maar durft open te zijn terwijl ze trouw blijft aan haar hart.