Zwakke man, sterke man: wat is het verschil?

Zwakke man, sterke man

Er is een polariteit en die zit in elke man: één naam daarvoor is ‘zwakke man – sterke man’.Iedere man manifesteert de zwakke man, in meer of minder mate. Elke man heeft ook een potentieel: de sterke of volwassen man.

De reis van zwak naar sterk begint met het steeds weer erkennen van je beginpunt, waar gedraag ik me (nog) zwak. Die reis stopt nooit; ook al wordt je steeds sterker, relatieve zwakte blijf je manifesteren. Dat is ‘all in the game’. De kunst is om het te zien.
De kunst is ook, om het OBJECTIEF te zien, want de vraag is natuurlijk: wat is zwak en wat is sterk.

Hieronder volgt een kleine opsomming, mijn opsomming, mijn voorlopige conclusie. Die is niet theoretisch maar op ervaring gebaseerd van wat wel en niet werkt. Maar check het voor jezelf en kijk wat werkt voor jou: zwakke man, sterke man. En blijf het checken en veranderingen in je manier van opereren aanbrengen. Mislukkingen horen erbij, zo leer je: de enige echte kennis is ervaringskennis.
zwakke man, sterke man

Verschillen zwakke man, sterke man


Zwakke man
Meestal passief, hulpeloos

Leert niet, luistert niet of trekt zich terug
Volgt een ander of iets buiten zich
Legt de macht buiten zich
Kent zijn diepste bestemming niet
Leeft onbewust
Ontleent zijn waarde aan iets buiten zich
Slachtoffer van zijn omstandigheden

Escapisme
Vermijdt conflicten of creëert puinhoop
Identificeert zich met zijn persoonlijkheid
Kleine jongen: zijn vrouw is zijn moeder.
Voelt zich of meer of minder
Defensief
Blijft in comfortzone


Sterke man
Actief, leidend, initiërend (kan ook volgen)
Zoekt altijd intelligente samenwerking
Volgt zijn hart
Gelooft in zichzelf
Kent zijn unieke bestemming/koers
Leeft strategisch
Zelfrespect (onafhankelijk van erkenning)
Neemt verantwoordelijkheid voor zijn leven
Leeft bij uitdaging
Gebruikt conflicten

Kent en accepteert zichzelf, alles

Hij is een man; zijn vrouw is zijn vrouw
Gelijkwaardig tov ieder
Durft open en kwetsbaar te zijn
Verkent het nieuwe

Een paar opmerkingen

Het is een kunst om woorden op waarde te schatten. Neem het woord ‘zwak’: vrouwen zijn het ‘zwakke’ geslacht, zei men vroeger. Dat klonk vaak wat paternalistisch/bevoogdend maar, indien respectvol toegepast, refereert het aan een bepaalde kwaliteit, nl die van ontvankelijkheid. In de I Ching heet dit yin: en yin (zwak dus) is net zo belangrijk en invloedrijk als yang (sterk) in de I Ching. Het gaat om de samen-werking van die twee: alleen maar yang (sterk, actie) zonder yin (ontvankelijkheid) leidt nergens toe.
Ook mannen hebben die yinne kwaliteit. Die dienen ze in hun leven een plaats te geven maar die dient niet te overheersen: dan wordt het nl. echt zwak.
Veel van de punten – zwakke man, sterke man – gelden ook voor vrouwen, maar vaak op een andere manier. Het gaat over balans en die is voor man en vrouw verschillend. En dat zit in het eerste verschilpunt: waar mannen de actieve pool vertegenwoordigen, vertegenwoordigen vrouwen de receptieve. De consequenties hiervan zijn enorm.
Een voorbeeld: ontvankelijkheid bij vrouwen maakt ze ontzettend scherpe waarnemers. Waarschijnlijk heb je het al gemarkt, Negativiteit – negatieve feedback geven – voor vrouwen is natuurlijk: voor dat je het weet als man heb je de volle laag te pakken. Dat absorberen vraagt een sterke man.

2018-10-05T12:45:54+00:004 april 2018|