‘Handboek’ man: een praktijkboek voor mannen

Dit korte boek is vooral praktisch bedoeld: vandaar praktijkboek. Het beschrijft het potentieel van elke man – volwassen mannelijkheid – dat er op wacht geclaimd te worden.
De uitnodiging is om aan de slag te gaan met het boek. Door het beschrevene te vergelijken met je eigen levenservaring kun je je eigen conclusies trekken. Het gaat om dat laatste: het echte handboek-man schrijf je namelijk zelf want elke man is uniek en maakt zijn eigen levenspad. Vandaar de comma’s van ‘handboek’ man.
Het ‘handboek’ beschrijft daarom vaardigheden die elke man kan en dient te ontwikkelen en die essentieel zijn voor zijn eigen levensreis, zijn eigen ‘quest’. Als je die vaardigheden leert ontwikkel je zelf-respect en -vertrouwen. Je wordt echter.

Bestellen ‘handboek’ man

Het praktijkboek is in PDF-formaat en bestaat uit ca 100 pagina’s en is te bestellen door € 30 euro over te maken op mijn rekening NL27ASNB0267411731 t.n.v. S. Somsen onder vermelding van ‘handboek man’, je naam en e-mailadres.

Inhoud van het ‘handboek’ man

Deel 1 behandelt basisbegrippen.
Wat is mannelijk en wat vrouwelijk? Dit zijn geen absolute begrippen, het gaat om de relatie tussen twee polen. Polariteit impliceert spanning, creatieve spanning. Dat is zowel het aantrekkelijke ervan als de grote uitdaging. Want hoe komen die twee polen samen in mannen en vrouwen. Daarover is tegenwoordig erg veel verwarring. Oude rolpatronen werken terecht niet meer. De uitdaging van deze tijd is elkaar echt te ontmoeten, in gelijkwaardigheid én in ons verschillend zijn. Mannen dienen hierin veel moediger, opener en steviger te worden.

Deel II van het handboek gaat over het mannelijk potentieel.
Het beschrijft de essentiële kenmerken van mannelijke volwassenheid: kwaliteiten/vaardigheden die je dient te ontwikkelen zoals o.a. leiderschap, conflicten gebruiken, buikgevoel ontwikkelen, purpose vinden, leven met hart en lef en verantwoord scheppen en vernietigen. Bekwaamheden die je ook kunt ontwikkelen omdat ze in elke man latent aanwezig zijn. Ze behoren tot de kern van man-zijn. De eerste en laatste zijn het belangrijkste:

  • De eerste gaat over leiderschap: de essentie ervan is dat je altijd intelligente samenwerking initieert als man met je omgeving, te beginnen met de vrouw in je leven.
  • De laatste gaat over de mannelijke verantwoordelijkheid. Wij mannen scheppen en wij vernietigen. Beide! De enige vraag is: dient dat het leven of niet.

Alle tussenliggende vaardigheden hebben hiermee te maken.

Deel III beschrijft hoe een volwassen man-vrouw relatie er uit ziet.
De kern ervan is: de man is helemaal man, de vrouw is helemaal vrouw. De relatie werkt voor beide: er wordt intelligent samengewerkt, conflicten worden aangegaan en er vindt voortdurend vernieuwing en creatie plaats.