Visie op man zijn – kortst

De mens is geest

Voor geboorte zijn we iets wat ondefinieerbaar is: geest. Zijn bewustzijn is vergelijkbaar met dat van een baby in de buik van de moeder. Er is bewustzijn maar geen zelfbewustzijn. Om zichzelf te leren kennen incarneert geest in een tijdelijke menselijke vorm, jij, die een script (lot) leeft dat die geest zelf gekozen heeft, maar dat bij geboorte door de meesten vergeten wordt. Hier op aarde is ruimte en tijd, en weerstand en conflict. Je hebt als het ware 84 jaar om iets wat je niet kent en kunt onder de knie te krijgen.
Dat is het doel, purpose, van de geest.
Die ervaringskennis waar je goedschiks of kwaadschiks naar toegeleid wordt is specifiek voor ieder mens: jouw purpose.
Tijdens je leven is het die geest in jou die jou als mens voortdurend leiding geeft via ingevingen, inspiratie en nachtelijke dromen. Maar ook in een minder prettige verpakking namelijk via uitdagingen waar je een creatief, nieuw antwoord op dient te geven/vinden. Je voelt je helemaal levend en krachtig als je dat doet. En het tegenovergestelde als je het niet doet.

Man en vrouw

Alleen op aarde is er de scheiding van seksen, ofwel polariteit. Polariteit betekent energie (denk aan elektriciteit): seksuele, creatieve energie. Als man leer je het meest in de relatie met de vrouw. En omgekeerd. Dat hoeft overigens niet altijd een intieme relatie te zijn.
Als man geboren worden betekent dat de ander vrouwelijke pool in je niet de primaire focus heeft. Voor vrouwen is dat uiteraard andersom. Je zult met die andere pool goed in contact moeten zijn.
De grote uitdaging voor mannen en vrouwen is dus om zowel innerlijk als uiterlijk intelligent samen te werken met de andere polariteit. We worden min of meer afwisselend als man of vrouw geboren omdat dat een fundamenteel andere uitdaging geeft en dus andere ervaringskennis oplevert.

Mannen

Mannen vertegenwoordigen de geest op aarde. Daarom zijn mannen de actieve pool: mannen hebben purpose (o.a. zaad om te bevruchten): ze dienen het onbekende in kaart te brengen, grensoverschrijdend te zijn (zoals bij seks) en iets nieuws te creëren.
Omdat ze purpose hebben worden mannen daarom geacht te leiden.
Maar eerst zijn we kleine jongens en leren we vooral van moeder. En dan rond het 12e jaar begint de seksuele energie voelbaar te worden, onze testikels zakken en we kunnen bevruchten. En onze stem zakt wat betekent dat we purpose kunnen communiceren en o.a. via spierkracht materialiseren. We stappen de mannenwereld in en kunnen ons nu ontwikkelen tot volwassen man. In potentie.

De mannelijke uitdaging

Maar …. maken we het ook waar, realiseren we het, of blijven we kleine jongens? Weliswaar in een volwassen lichaam, dus fysiek volwassen, maar mentaal en/of emotioneel en/of qua creativiteit nog onvolwassen.
‘Goede’ mannen zijn vaak wel betrouwbaar maar pakken ze door en zijn ze ook stevig en creatief?
‘Verkeerde’, dominante mannen zijn bijna altijd emotioneel onvolwassen. Ze werken niet intelligent samen met de vrouw. Het zijn in veel opzichten nog kleine jongens, hoe succesvol verder ook.

Vrouwen zijn duaal

Vrouwen zijn anders dan mannen; ze hebben twee kanten: je hebt de vrouw in de vrouw, die in vrouwelijke, receptieve polariteit is t.o.v. de man en het leven. En je hebt de moeder in de vrouw. Die twee kanten zijn uitermate lastig te navigeren voor vrouwen zonder een stevige man in hun leven.

De vrouw in de vrouw (de maagd)

Ze is open, ze is primair receptief en voelend. Ze is puur potentieel en vertegenwoordigt voor de volwassen man, die bezig is zijn purpose te vervullen, het voor hem nog onbekende. Ze vult hem aan en brengt intuïtief dat wat hij nodig heeft op zijn zoektocht. En zo wordt intelligent samenwerkend het nieuwe gecreëerd en dienen ze de evolutie van het leven.
Als er geen goede leider, volwassen man, in haar leven is wordt haar potentieel, het unieke wat ze te bieden heeft niet benut. Het is dus voor haar van groot belang de juiste man aan te trekken.
Omdat ze het potentieel is van alles, en receptief, heeft ze ook leiding en begrenzing nodig.
Alleen een volwassen man met purpose kan dit alles geven.

De moeder in de vrouw

Vrouwen zijn eerder volwassen dan mannen omdat moederschap consequenties heeft en commitment vraagt waar de meeste mannen nog niet aan toe zijn. De moeder in de vrouw is mannelijke polariteit. Ze weet wat ze weet en ze is wijs. De moeder in de vrouw weet wat goed is voor haar kleine kind. En vaak ook voor haar minder volwassen man: ze ziet zijn potentieel. De kunst voor haar is hem subtiel hier naar toe te leiden zodat hij het zelf gaat zien en in zichzelf gaat geloven.
Moeder heeft zelf geen potentieel: ze is volledig geëvolueerd, ze is af. Zij dient de instandhouding en doorgeven van het leven. Ze is een uitstekende organisator/manager. Het is de moeder in de vrouw die ook in de wereld succesvol is.


De vrouwelijke uitdaging

De vrouwelijke uitdaging is hoe die twee kanten van zichzelf te navigeren. In feite heeft ze daar een man voor nodig: vader als ze jong is, een man daarna. Dat hoeft overigens niet in een intieme relatie te zijn. Als er geen volwassen man is in haar leven bestaat de kans dat ze of heel erg de mannelijke polariteit pakt of in vrouwelijke chaos terecht komt. Of heen en weer gaat.
In relaties betekent het vaak dat zij, de moeder in haar, leidend wordt omdat haar man onvolwassen is.

Conclusie

De bal ligt om te beginnen bij de man. Er is alleen zinvolle evolutie als hij volwassen wordt. Hij is verantwoordelijk voor creatie en destructie: het vervangen van het oude dat niet meer werkt door het nieuwe. Maar dat betekent dat moeder moet terugtreden, d.w.z. de leiding aan hem overlaat, die hij natuurlijk ten volle moet nemen.
Als hij volwassen is hij open voor wat de vrouw brengt. Ook open voor haar kritische feedback. De volwassen man gebruikt haar vaak negatieve feedback om creatief, creatiever, te worden.
Zo wordt de evolutie van het leven gediend doordat mannen en vrouwen intelligent samenwerken. Dat is niet alleen zinvol voor het grotere geheel, het is ook persoonlijk vervullend en bekrachtigend.