Privacy verklaring | Volwassen mannelijkheid, coaching voor mannen

24 mei 2018

Deze privacy verklaring dient voor Vrijemoed (mijn bedrijf waaronder volwassen-mannelijkheid valt), in de persoon van Steven Somsen, als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van haar deelnemers/klanten.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die ik verzamel zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling.
  • Om contact met je op te kunnen nemen in het kader van een traject (coaching; workshop of doorgaande groep).
  • Je te informeren over mijn aanbod.

Dossier

Tijdens een traject bouw ik een dossier op, met aantekeningen ter voorbereiding voor coaching- of workshop- of groep-sessies en een korte weergave van het verloop ervan. Een ev. door jouw geschreven levensverhaal kan daartoe behoren. Dit dossier dient geen ander doel dan als geheugensteun voor mij tijdens ons traject en na afronding voor het geval er een vervolgvraag komt van jouw kant. Op jouw verzoek verwijder ik dit dossier direct na afsluiting van ons traject.

Bewaartermijn gegevens

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Ik hanteer daarom de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens 7 kalenderjaren, ten behoeve van de Belastingdienst.
Dossier 1 kalenderjaar, ingaand na een laatste sessie.

Informatie over mijn aanbod

Indien in mijn aanbod wijzigingen plaatsvinden die interessant zouden kunnen zijn voor jou, dan informeer ik je hierover via een mail. Je kunt mij te allen tijde verzoeken hiermee te stoppen, ik geef daar per ommegaande gevolg aan.

Delen van gegevens met derden

Ik verstrek je persoonsgegevens niet aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je dossier of mededelingen daaruit over jou verstrek ik niet aan anderen, behalve op jouw uitdrukkelijk verzoek.

Beveiliging gegevens

Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan en blijf dit ook doen.

Cookies

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, hiertoe heb ik een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De ip-adressen worden automatisch geanonimiseerd en ik deel geen gegevens met Google.

Vragen

Vragen over deze privacy verklaring? Mail mij dan via info@volwassen-mannelijkheid.nl.