Coach voor mannen Rotterdam

Als coach voor mannen moedig ik je aan je mannelijk potentieel – volwassen mannelijkheid – te claimen.
Dat is een reis. Er is geen routekaart of handleiding voor. Die weg ga je alleen en maak je alleen.
Maar er zijn wel principes die beproefd zijn en werken, fundamenten van man-zijn. ‘Regels’ voor je werk-leven en voor al je relaties, zeker ook die met de vrouw. Als coach kan ik je assisteren die principes toe te passen en uit te testen in je eigen leven.

Dat begint met onderscheid leren maken: Ben ik in mannelijke modus – initiërend, actief – of ben ik in vrouwelijke – rustende, ontvangende – modus t.o.v. het leven?

coach voor mannen Rotterdam

Beide zijn even belangrijk maar haal ze niet door elkaar: dat ben je verward. Dat laatste komt veel voor en dat werkt niet. Je dient ze beide te kennen maar als je als man bent geboren dien je primair in mannelijke modus te zijn. Wees je ervan bewust dat ten opzichte van jou de hele wereld vrouwelijk is, d.w.z. receptief, wachtend op jou.
Wat zet je in?

Er zijn 9 principes van volwassen mannelijkheid.
Hieronder staan een aantal vragen die je jezelf kunt stellen om jezelf te testen op die principes. Gebruik ze niet om jezelf op de kop te geven. Ze zijn bedoeld om te leren, om je ervan bewust te maken waar je nog stappen kunt zetten.

coaching voor volwassenheid

1 Leef je strategisch?

Weet je waar het ten diepste om gaat in je leven? Waarvoor je staat? Wat je koers is? Zo niet, dan is alles dwaasheid. Zorg dus dat je dit ontdekt: het loopt al als een rode draad door je levensverhaal; in feite deed en doe je het al. Dat is het goede nieuws. Maak het je nu bewust. Zo word je ‘een man die weet wat hij wil’. Dat is een man die niet meer beschikbaar is voor wat Jan en alleman, of je kleine ego, van hem willen.
En vraag jezelf ook af, als je een vrouw hebt: steunt ze je in je diepste doel? Willen jullie hetzelfde? Of dien je haar agenda? (Dan ben jij in vrouwelijke modus).

coach voor jongemannen Rotterdam

2 Geef je leiding?

In de man-vrouw polariteit vertegenwoordig je als man de actieve pool. Leef je zo? Neem je initiatief en creëer je samenwerking? Dat begint altijd met het openen van je hart en samenwerking zoeken met je partner. Neem je verantwoordelijkheid voor beslissingen, ook als er gekapt en geconfronteerd moet worden? Vluchtgedrag, passiviteit, hulpeloosheid of rebellie zijn geen optie voor jou. Je kunt leiding geven omdat je immers weet wat je fundamentele koers is.
En hoe is het bij je vrouw? Is ze je vrouw? Of is ze je moeder? Gedraag je je als een kleine jongen (afwachtend of rebellerend)? Volgt ze jou? Of volg je soms haar? Een vraag die ik als coach altijd stel.

coach voor jonge mannen Rotterdam

3 Gebruik je je vechtkracht?

Gebruik je je natuurlijke agressie als man om innerlijk werkelijk vrij te worden en te blijven? Dat je, ook als iedereen tegen je is, nog steeds handelt naar eigen weten en inzicht en je eigen weg gaat? Niet uit koppigheid maar omdat je trouw bent aan wat je hart je ingeeft. Hoe vrij sta je van angst en sociale conditionering? Durf je jezelf en anderen te confronteren?
Een volwassen man heeft geleerd conflicten te gebruiken voor verdieping.
En als je vrouw jou haar kritische waarheid zegt: kun je dat horen en incasseren? Ga je in de verdediging? Zwicht je? Of absorbeer je haar boodschap en beslis dan wat je ermee doet?

mannencoach Rotterdam

4 Volg je je hart?

Luister je naar je gevoel – intuïtie, hart – en dat van je vrouw? Alleen via je gevoel maak je contact met het onbekende, nieuwe; leer dus luisteren daar naar. En als je kunt luisteren, absorbeer je dan wat ‘zij’ brengen en gebruik je het waar mogelijk? Zet je stappen? Of durf je dat niet? Luister je liever naar je ratio die je in je ‘comfort’-zone houdt? Dan is je leven steriel: het herhaalt zich en ontwikkelt zich niet.
Maar tegelijkertijd geldt ook: je moet je eigen gevoel en je vrouw waar nodig indammen als ze grenzeloos dreigen te worden. Luisteren naar je gevoel kijkt precies. Je dient het uiteindelijk praktisch te maken door het uit te testen en iets nieuws, onbekends te gaan doen en te leren van die ervaring.

coach voor mannen

5 Leef je volop?

Onderzoek je alles wat in je leeft – wat je aantrekt en wat je afstoot? Als je je potentieel wil leren kennen kun je geen ‘zwarte gaten’ – niet onderzochte delen – in je leven hebben. Als je altijd keurig binnen de lijntjes blijft leer je jezelf niet kennen en leef je niet volop. De taak van de man is te laten zien dat het leven ‘goed’ is en helemaal verkend mag worden. Dat betekent dat je jezelf in feite niets per definitie ontzegt. Dat vraagt moed.
Maar, neem verantwoordelijkheid, houdt maat, ken zelfdiscipline en beoefen (zelf)respect.
En reflecteert je vrouw dat ook!? Of is ze je ‘partner in crime’?

coaching voor oude mannen Rotterdam

6 Leer ankeren

Als je dan de moed hebt het onbekende in te gaan en daar nieuwe dingen te vinden, wat doe je daar dan mee? Blijven het leuke ideeën, plannen – luchtkastelen – of maak je ze concreet: anker je het nieuwe? Dat vraagt bijna altijd intelligente samenwerking met anderen: je vrouw, werknemers of gewoon anderen die geïnspireerd zijn door jouw idee.
En je vrouw, reist ze mee? Haar kritische feedback kan belangrijk zijn mits het als steun bedoeld is. Of bemoedert ze je en houdt vast aan het oude, vertrouwde en houdt ze je tegen?

coaching voor volwassen mannen Rotterdam

7 Begrens om succesvol te worden

Blijf je trouw aan je dieper doel, je strategie of laat je je af- of verleiden?
Die neiging kennen we allemaal: we verplaatsen de doelpalen. Niet omdat het aan de orde is – wat juist is – maar vaak (half) onbewust. Dat vraagt begrenzing, discipline. Alleen door trouw te blijven aan je eigen weg, je eigen doelen realiserend, zijn successen echt successen en worden mislukkingen zinvolle leerervaringen.
Zoekt je vrouw actief de samenwerking op met je omdat je haar inspireert en het nieuwe creëert? Gelooft ze in je of niet?

coaching voor mannen Rotterdam

8 Ben je gecommitteerd?

Zo ja, waaraan? Aan de wensen van je kleine ikje, je zelfbeeld, je publieke imago? Aan een doel of ideaal buiten je? Vroeg of laat leidt dat tot conflicten. Je kunt alleen maar gecommitteerd zijn aan je (grotere) zelf. Wat dat is zal je zelf moeten uitvinden. Het hangt samen met je bestemming, ’hoger’ doel.
Daarnaast is het essentieel gecommitteerd te zijn aan intelligente samenwerking met de andere pool: de vrouw in je leven, die je eigen innerlijke vrouw spiegelt. Doe je dat of speel je liever de ‘blame game’? In coaching komen, zoals we gezien hebben, veel confronterende vragen langs. Dat vraagt ook commitment. Aan jezelf!

coaching voor werkende mannen Rotterdam

9 Wat zet je in de wereld?

Als man – de actieve polariteit – creëer je altijd, of je nou wil of niet. Wat je denkt, zegt en doet als man, je omgeving ontvangt het, vrouwen en kinderen nemen het over. Er is niet zoiets als een ‘free fuck’. Als je geen conceptie beoogt maak dat duidelijk: gebruik een condoom. Neem dus verantwoordelijkheid voor die scheppingsdaad. Ook als je zgn. niks doet schep je. Er is geen ontkomen aan. Als het leven een ‘bitch’ is kijk dan eens goed in de spiegel.
Ben je ook bereid te kappen, te vernietigen als het leven dat vraagt? Ook dat is aan ons, mannen. Leg dat niet bij de vrouw neer. En hoe ga je om met anderen? Ben je een echte vriend die ze confronteert als ze onoprecht handelen of ben je alweer een ‘partner in crime’?

Neem contact op voor vragen of een afspraak: 0654 308 195 of info@volwassen-mannelijkheid.nl
Een sessie van 1 uur kost € 75.

Naast 1-op-1 coaching coach ik ook doorgaande (maandelijkse) mannengroepen.