MANNENGROEPEN – volwassen mannelijkheid in de praktijk


Elk jaar start ik een aantal nieuwe mannengroepen die in de praktijk vaak een jaar bij elkaar blijven. Dit jaar zijn er al twee gestart en 17 juni start een derde. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Een groep komt één keer per 3 à 5 weken bij elkaar op een inspirerende locatie centraal in Rotterdam.
Het hoofdthema van de mannengroep is: wat betekent het man te zijn in deze tijd. Niet als een onderwerp om over te filosoferen maar om te kijken wat er nu praktisch en concreet aan de orde is in je leven.

Als man geboren worden betekent dat je moet leren de mannelijke (actieve) polariteit in te nemen in het leven. De wereld en vrouwen zijn in principe receptief ten opzichte van jou: ze wachten op jouw impuls.
Vervolgens krijg je feedback, onder andere in termen van resultaten.
Dus als iets niet werkt betekent dat dat jij – als mannelijke polariteit – iets dient te veranderen in wat je bewust of onbewust hebt ingezet.

Hieronder beschrijven we hoe we daarmee werken in de mannengroep.

Leven bij uitdaging

mannengroep
Je dient er als man bewust voor te kiezen te ‘leven bij uitdaging’. Uitdagingen (ook wel ‘problemen’ genoemd) zijn in feite de unieke, op maat gemaakte geschenken van het leven voor jou. Ze helpen je om te groeien. Weglopen helpt niet en klagen ook niet: dat is jezelf impotent maken.

Het probleem willen ‘fixen’ werkt niet. Het is symptoombestrijding. Steeds hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten werkt ook niet. Je dient een creatief antwoord te vinden op wat niet werkt en actie te ondernemen. Dat antwoord is uniek voor jou.

Er is daarbij een fundamenteel verschil tussen RE-actie en ECHTE actie: alleen in het laatste geval doe je iets nieuws met onbekende consequenties.
Er treedt daarbij altijd angst op want je gaat niet langer mee in de status quo. Maar als je dat doet en volhoudt levert dat altijd persoonlijke ‘power’ op: meer kracht, vitaliteit, plezier en geloof in jezelf. Je merkt het onmiddellijk.
Het is de bereidheid die actieve en lerende houding aan te nemen, waarbij je jezelf voortdurend confronteert, die tot volwassen mannelijkheid leidt.

Wat doen we in de mannengroep?

Een bijeenkomst van de mannengroep start met een korte ronde waar iedereen deelt wat er speelt in zijn leven. Er is immers altijd iets dat om een antwoord vraagt. Iets groots of iets kleins. We luisteren daarna en stellen vragen.
Daarna gaan we aan de slag met een specifiek thema, waar je zelf ook al als voorbereiding op de avond naar hebt gekeken. Meestal zal het om één van de aspecten/principes van volwassen mannelijkheid gaan. (Lees hier meer over die principes.) In hoeverre neem je de mannelijke polariteit in in je leven? Wat hebben je ouders je voorgeleefd? Hoe ga je om met conflicten? Heb je ‘purpose’ en leef je strategisch of doe je maar wat? Wat is een volwassen man-vrouw relatie eigenlijk? Enzovoort.
Daar gaan we dan verder mee aan de slag: verdieping, feedback geven, misschien een oefening, of gewoon een gezamenlijke verkenning. Voorafgaand aan een bijeenkomst geef ik reflectievragen ter voorbereiding.
mannengroep
mannengroep

Hoe doen we het?

Uitgangspunt van de mannengroepen is dat we bij elkaar zijn om klaarheid te krijgen wat ons te doen staat, elkaar te bekrachtigen en aan te moedigen om de stappen te zetten die in ons leven aan de orde zijn.
Stappen die ieder voor zichzelf dient te zetten in zijn eigen tempo. Dat is waar volwassen mannelijkheid over gaat.
Uitgangspunt is uiteraard ook vertrouwelijkheid: alles wat in de mannengroep wordt besproken blijft binnen de groep.
Ik leid de mannengroep en zorg voor een veilige sfeer. Uiteraard is dat iets wat moet groeien.

Praktisch

Een groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.
We komen 1 keer per 3 tot 5 weken bij elkaar, op een avond (maandag tot en met donderdag). Per keer wordt de datum via een datumprikker bepaald. Het is dus belangrijk dat je ook zo veel mogelijk beschikbaar op die avonden en de mannengroep prioriteit geeft.
Een bijeenkomst duurt in principe 2 tot maximaal 2,5 uur.
Voor de eerste keer – de startbijeenkomst – betaal je € 25. Die avond is nog vrijblijvend maar alleen serieus geïnteresseerden kunnen deelnemen. Dat blijkt o.a. uit het feit dat je vooraf een reflectie op je leven van ca 2500 woorden hebt geschreven en opgestuurd aan mij.
Daarna vraag ik een commitment voor tenminste zes keer en een overmaking van 6 x € 27,50 = € 165. De meeste groepen gaan na die 6e keer nog een aantal keren door.
Spreekt het je aan, heb je de bereidheid dieper naar jezelf te kijken? Wil je stappen zetten naar meer volwassenheid als man, kortom, wil je meedoen? Laat me dat dan weten. Mail of bel me, ook als je het nog niet weet en wel vragen hebt.

Meer over mijn werk….

Meer over mijn werk en inspiratiebronnen vind je hier:
Mannengroepen.nl: een website over mijn mannengroepen met o.a. feedback van mannen.
Mature masculinity: mijn Engelstalige website over volwassen mannelijkheid.
Volwassen relaties: hoe creëer je een volwassen man-vrouw relatie.(Samen met mijn vrouw Peggy Eleonore ter Haak).
Leven als krijger: Mijn website over ‘de Toltec Teachings in de praktijk van het dagelijks leven’.
Met hart & Lef: de website van mijn vrouw, Peggy Eleonore ter Haak – life coach en loopbaancoach.