MANNENGROEPEN
volwassen mannelijkheid in de praktijk

Uiterlijk begin 2022 start weer een nieuwe groep. We komen één keer per 4 à 6 weken bij elkaar, net als de lopende groepen, op een inspirerende locatie in Rotterdam.

Het thema van de mannengroep is: wat betekent het man te zijn in deze tijd. Niet als een onderwerp om over te filosoferen maar om praktisch mee aan de slag te gaan.
Als man geboren worden betekent dat je moet leren de mannelijke (actieve) polariteit in te nemen in het leven. De wereld en vrouwen zijn in principe receptief ten opzichte van jou: ze wachten op jouw impuls. Vervolgens krijg je feedback, onder andere in termen van resultaten. Dus als iets niet werkt betekent dat dat jij – als mannelijke polariteit – iets dient te veranderen in wat je bewust of onbewust hebt ingezet. De vraag is alleen wat?
mannengroep

Leven bij uitdaging

mannengroep

Je dient er als man bewust voor te kiezen te ‘leven bij uitdaging’. Uitdagingen (ook wel ‘problemen’ genoemd) zijn in feite de unieke, op maat gemaakte geschenken van het leven voor jou. Ze helpen je om te groeien. Weglopen helpt niet en klagen ook niet: dat is jezelf impotent maken.
Steeds hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten werkt ook niet. Je dient een creatief antwoord te vinden op wat niet werkt en actie te ondernemen. Dat antwoord is uniek voor jou.
Er is daarbij een fundamenteel verschil tussen RE-actie en ECHTE actie: alleen in het laatste geval doe je iets nieuws met onbekende consequenties. Er treedt daarbij altijd angst op want je gaat niet langer mee in de status quo. Maar als je dat doet en volhoudt levert dat altijd persoonlijke ‘power’ op: meer kracht, vitaliteit, plezier en geloof in jezelf. Je merkt het onmiddellijk.

Het is de bereidheid die actieve en lerende houding aan te nemen, waarbij je jezelf voortdurend confronteert, die tot volwassen mannelijkheid leidt.

Wat doen we in de mannengroep?

Een bijeenkomst van de mannengroep start met een korte ronde waar iedereen deelt wat er speelt in zijn leven. Er is immers altijd iets dat om een antwoord vraagt. Iets groots of iets kleins. We luisteren daarna en stellen vragen.
Ik breng vervolgens een specifiek thema in dat een fris perspectief biedt. Meestal zal het om één van de aspecten/principes van volwassen mannelijkheid gaan. (Lees hier meer over die principes.) In hoeverre neem je de mannelijke polariteit in in je leven? Wat hebben je ouders je voorgeleefd? Hoe ga je om met conflicten? Heb je ‘purpose’ en leef je strategisch of doe je maar wat? Wat is een volwassen man-vrouw relatie eigenlijk? Enzovoort.
Daar gaan we dan verder mee aan de slag: verdieping, feedback geven, misschien een oefening, of gewoon een gezamenlijke verkenning. Tussen de bijeenkomsten door geef ik vaak reflectievragen en kunnen we, als je wil, mailcontact hebben.
mannengroep
mannengroep

Hoe doen we het?

Uitgangspunt van de mannengroepen is dat we bij elkaar zijn om klaarheid te krijgen wat ons te doen staat, elkaar te bekrachtigen en aan te moedigen om de stappen te zetten die in ons leven aan de orde zijn.
Stappen die ieder voor zichzelf dient te zetten in zijn eigen tempo. Dat is waar volwassen mannelijkheid over gaat.
Uitgangspunt is uiteraard ook vertrouwelijkheid: alles wat in de mannengroep wordt besproken blijft binnen de groep.
Ik leid de mannengroep en zorg voor een veilige sfeer. Uiteraard is dat iets wat moet groeien.

Praktisch

Een groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.
We komen 1 keer per maand bij elkaar, meestal op een avond (dinsdag, woensdag of donderdag). Per keer wordt de datum via een datumprikker bepaald, zodat ieder zoveel mogelijk mee kan doen.
Een bijeenkomst duurt in principe 2 tot maximaal 2,5 uur.
Voor de eerste keer betaal je € 15. Die avond is nog vrijblijvend maar alleen serieus geïnteresseerden kunnen deelnemen. Daarna vraag ik een commitment voor tenminste zes keer en de bijdrage van €135. De meeste groepen gaan daarna nog een aantal keer door, maar dat hangt af van de inzet en belangstelling.

Spreekt het je aan, heb je de bereidheid dieper naar jezelf te kijken? Wil je stappen zetten naar meer volwassenheid als man, kortom, wil je meedoen? Laat me dat dan weten. Mail of bel me, ook als je het nog niet weet en wel vragen hebt.

Meer over mijn werk….

Meer over mijn werk en inspiratiebronnen vind je hier:
Mature masculinity: mijn Engelstalige website over volwassen mannelijkheid.
Volwassen relaties: hoe creëer je een volwassen man-vrouw relatie.(Samen met mijn vrouw Peggy ter Haak).
Leven als krijger: Mijn website over ‘de Toltec Teachings in de praktijk van het dagelijks leven’.
Met hart & Lef: de website van mijn vrouw, Peggy ter Haak – life coach en loopbaancoach.
Institute for the Study of Man: “We teach people how to handle relationships, for at the end of the day all of life is about relationships”.