Wat is nou een goede man-vrouw relatie?

Veel mensen, als je ernaar vraagt, zeggen dan: een relatie zonder conflicten.
Tja…
In mijn ogen is een conflictloze relatie een geen goede, maar een onvolwassen relatie.

In een volwassen relatie is er polariteit en dus geen familiariteit.
De man is man en de vrouw is vrouw.
Er is gezonde spanning. Een dynamische balans. En dus conflicten!
Wij mensen leren alleen maar door conflict. Dit heet: harmonie door conflict.

Als je in staat ben tijdens een conflict in verbinding te blijven – met jezelf en je vrouw – ontstaat er plots een dieper contact.
Je ontdekt iets wat je nog niet zag, niet wist.
Over jezelf, je vrouw, jullie relatie, jullie leven.

De echte test voor elke relatie ligt niet in hoe gemakkelijk die relatie is, maar in wat we van elkaar kunnen leren!
Als een relatie niet wederzijds is in termen van wat we van elkaar leren, dient die geen wezenlijk doel; hij is leuk en prettig en dat is het.
Een werkelijk goede relatie duwt je uit je comfortzone. Het dwingt je om jezelf en de ander te leren kennen zoals je dat nog niet deed.
Zo’n relatie is nooit gemakkelijk, maar integendeel, een voortdurende uitdaging.
Maar dat impliceert helemaal niet dat een goede relatie vervelend is en vol strijd en disharmonie moet zijn. Integendeel, hij kan juist heel vitaal zijn.

Dus conflicten/spanningen niet onderdrukken, niet weglopen, niet gaan schreeuwen, niet gelijk willen hebben, niet toegeven ter wille van de lieve vrede enz.
En zeker ook geen compromissen – half werk – maar intelligent samenwerken.

Dus: wordt goed in conflicten. Gebruik ze zodat jullie beide winnen.
Als man moet je hierin leidend zijn, moet je initiatief nemen als het om conflicten gaat.
Je vrouw verdwijnt anders: ze gaat er mee aan de haal.
Of ze gaat je bemoederen.

Maar dan heb je geen vrouw meer en zij geen man.