Mannen leiden en vrouwen volgen

Mannen leiden en vrouwen volgen.

Mannen leiden, MOETEN leiden, maar voor alle duidelijkheid, vrouwen moeten NIET volgen. Er is maar één goede reden waarom ze dat wel doen, nl. omdat zij het WILLEN.
En om maar gelijk een hamvraag te stellen: waarom volgen mannen niet de leiding van vrouwen. Waarom zijn het de mannen die leiden?
Laten we daar eens naar kijken.

Mannelijk en vrouwelijk is relatief

Als we het over mannelijk of vrouwelijk hebben hebben we het over een bepaalde staat van zijn, een bewustzijnsmodus. Mannelijk is leidend, initiërend; vrouwelijk is volgend, ontvankelijk.
We kennen beide, of je nu man of vrouw bent.
Alle kinderen – ook jongens – zijn volgend/ontvankelijk/vrouwelijk t.o.v. moeder.
Een werknemer, ook als die man is, is volgend/ontvankelijk/vrouwelijk t.o.v de werkgever, ook als die vrouw is.
Maar in een relatie, een huwelijk bijv. dient de man te leiden. Hier geen relativiteit. Waarom? Daarop komen we zo terug.
Maar laten we eerst eens kijken hoe leiden en volgen werkt, het beste werkt.

Leiden en volgen: Intelligente samenwerking

Bij een goed tangopaar zien we hoe leiden en volgen optimaal kan werken.

leiden en volgen,tango

De leider initieert de ontmoeting door naar de beoogde volger toe te gaan; die heeft daarvoor subtiel aangegeven beschikbaar en geïnteresseerd te zijn in die ontmoeting. (Indien niet geïnteresseerd is dat de oplettende leider allang duidelijk geworden).
De leider opent zijn armen en de volger gaat daarop in. De leider leidt een eerste stap en voelt of en hoe die beantwoord wordt: misschien begrijpt de volger zijn leiding niet helemaal. De goede leider voelt dat – is dus ontvankelijk – en houdt daar rekening mee in zijn volgende actie. De volger ontvangt zijn leiding en geeft steeds actief antwoord maar op een eigen manier: nooit slaafs volgend maar dynamisch en actief. Er is een creatieve spanning tussen de twee waarin niet meer zichtbaar is wie leidt en wie volgt. Ze creëren samen en zo ontstaat een dans waarin de leider bijna onzichtbaar is: het is in feite de volger die de schoonheid van de dans belichaamt.
Het product van intelligente samenwerking tussen mannelijk en vrouwelijk.

De hamvraag: mannen leiden, maar waarom eigenlijk?

In de tangodans is de leider in principe de man en is de volger een vrouw. In de salon is ook goed te zien waarom: de goede vrouwelijke leiders vallen op in hoe zorgvuldig ze leiden en hoe in verbinding ze zijn. Ze houden prima rekening met hun omgeving. Maar echt creatief is het zelden. Mannelijke leiders – de goede – nemen meer risico en zijn veel creatiever.

Esoterische bronnen zijn eigenlijk heel erg duidelijk waarom dat is.
Mannen vertegenwoordigen de Geest: het creatieve principe, zeg maar het zaad.
Vrouwen vertegenwoordigen de Aarde: het ontvankelijke principe, zeg maar de wachtende baarmoeder. In de samenkomst van de twee ontstaat het nieuwe, bijv. een kind.
Werken ze niet samen of leidt de vrouw de man – probeert de Aarde de Geest te leiden – is er geen creatie maar op zijn hoogst een mooie reproductie van het al bestaande. Wel verbinding, geen wezenlijke vernieuwing en zeker niet als er wat op het spel komt te staan en creatieve destructie aan de orde is. Verbinding staat voorop.

Heel veel gewone mensen voelen in de praktijk heel goed aan waarom mannen leiden: een vrouw wil ten huwelijk gevraagd worden. Niet omdat ze zo opgevoed is maar omdat ze weet – diep voelt – dat dit is hoe het voor haar werkt. En vrouwen vinden het fijn als mannen de deur voor hun openhouden en dat soort zaken. Kwestie van aangeleerd gedrag? Nee, een natuurlijk weten. Het is universeel.
Maar veel mannen en vrouwen hebben het voor de hand liggende overboord gegooid ten gunste van intellectuele complexiteit en zijn daardoor het contact met hun gevoel kwijtgeraakt inclusief de gevoelens die betrekking hebben op het mysterie van de seksen, van man en vrouw.

Mannen leiden, maar voor een vrouw vraagt het vertrouwen om de leiding van een man te volgen.
En het veronderstelt ‘goede’ leiding? Maar wat is dat?

Wat is goede leiding

Twee dingen wil ik hier naar voren halen.

Allereerst, een man moet weten wat hij wil.
Hij moet een koers een richting hebben in het leven die klopt, die levensbevestigend is en die verder gaat dan zijn kleine ego belang. Het gaat dus over verbinding met iets wat groter is, en van daaruit weten wat betekenisvol is en wat onzin is.
Heel veel mannen kennen dit niet, hebben geen koers in het leven of zijn met onzin bezig en hebben ook niet de juiste, positieve levenswaarden. Daarom spreken esoterici ook over de crisis van de man.
Vrouwen (en mannen) zouden wel gek zijn om de leiding van dit soort mannen te volgen. Maar als je hem gelooft en verder wil met hem neem de leiding dan niet over. Het enige wat je kunt doen als vrouw is hem op subtiele manier positief te manipuleren zodat hij gaat ontdekken hoe volwassen man te zijn. Vrouwen doen en kunnen dat.

Ten tweede, en daar gaat deze blog over: mannen leiden maar wat houdt leiden in?
Leiding geven begint met je hart openen en samenwerking starten.
Dat houdt in dat je helemaal luistert naar wat de vrouw (en ieder die vrouwelijk is t.o.v. jou) brengt en dat absorbeert. Vervolgens is het aan jou om te beslissen en te handelen naar eigen weten/inzicht. Dus geen compromis: blijf trouw aan wat je hart zegt (nadat je uiteraard nagedacht hebt over alle consequenties).

Mannen leiden gaat dus noch over dominantie door de man, noch over het kiezen voor een, zogenaamd redelijk, compromis waarin je je verantwoordelijkheid niet echt neemt.

Als je vrouw die beslissing niet accepteert – en waarom niet? – is er confrontatie aan de orde.
Om te beginnen van jezelf: heb je haar wel echt gehoord? Misschien deugt je leiding gewoon niet. Maar nadat je dat hebt gecheckt en je staat achter je keuze dien je haar te confronteren: heeft ze een eigen, afwijkende agenda? Wil ze (moeder) eigenlijk de baas spelen? En tenslotte elkaar: is er wel toekomst samen?

Als je echt intelligent hebt samengewerkt speelt dit niet: jullie zijn niet voor niks bij elkaar. Ze heeft je gekozen als man omdat ze aanvoelt dat jouw doel het hare is, je wilt hetzelfde en conflicten zijn constructief: ze leiden tot een dieper inzicht hoe verder te gaan, hoe de koers van je levensreis samen aan te passen.

Meer over (gebrek aan) leiding door de man: klik hier.

Zie ook: coaching voor mannen en workshop voor mannen.

2018-04-06T10:22:11+00:001 november 2017|