Patriarchie?

Patriarchie of patriarchaat is een term die gebruikt wordt om een maatschappij te beschrijven waarin mannen de dominante rol hebben.
Onderzoekers wijzen erop dat de samenleving echter ooit een matriarchaat was waarin de vrouwen de boventoon voerden ten opzichte van mannen. En dat op enig moment mannen hun grotere fysieke kracht gebruikten om de macht te grijpen.
Ik denk dat dat verhaal wel klopt maar … gaat dit wel over ‘mannen’ en ‘vrouwen?

Vrouwen zijn, met name door de consequenties van het het moederschap, eerder volwassen dan mannen. Het matriarchaat dan drukte de verhouding uit tussen volwassen vrouwen en nog zeer onvolwassen mannen.
Kortom, een ongelijkwaardige relatie tussen vrouwen in moeder modus en kleine jongens. Niet tussen volwassen mannen en vrouwen.
Een noodzakelijke fase voor een nog jonge mensheid.

Maar kleine jongens groeien op.
Het patriarchaat is een volgende fase waarin jonge mannen, adolescenten, met hun grotere fysieke kracht de macht overnemen.
In feite werd en wordt er vaak wraak genomen op moeder.
Een reactie dus: nog steeds zeer onvolwassen. En opnieuw ongelijkwaardig.

Als mensheid dienen we nu volwassen te worden.
Vrouwen hebben zich enorm ontwikkeld de laatste decennia, met name door allerlei maatschappelijke en technologische veranderingen.
De tijd van het patriarchaat is definitief voorbij.

Wat we momenteel zien is vooral heel veel sekse verwarring.
Verschillen tussen man en vrouw worden vaak niet gezien of ontkend.
Wat nu het meest aan de orde is, is dit:

Mannen moeten volwassen worden, want vrouwen zijn het al.