Coach voor de man.

Coaching voor mannen gaat over het claimen van je mannelijk potentieel: volwassen mannelijkheid.
Mannen in hun kracht zien, fier op en ontspannen in hun man-zijn, duidelijk in wat ze willen en verantwoordelijk in de manier waarop ze met vrouwen en de wereld omgaan, dat is wat mij interesseert. Ik coach mannen die stappen willen zetten naar volwassener mannelijkheid.

Een volwassen man weet wat zijn koers, zijn richting is in het leven en geeft van daaruit leiding aan zijn leven en relaties. Hij neemt verantwoordelijkheid voor wat hij doet en laat en initieert altijd intelligente samenwerking met de vrouw. Hij weet dat als hij helemaal man is, zij helemaal vrouw kan zijn. Hij staat op een gezonde manier in zijn kracht, draagt betekenisvol bij aan zijn omgeving en heeft plezier in zijn leven.
Zo te zijn is voor elke man een mogelijkheid, ongeacht voorgeschiedenis of situatie.

In de coaching-sessies onderzoek ik als coach met jou wat er aan de orde is in je leven. Blijkbaar werkt er iets niet. Maar wat niet, waarom niet? Wat wordt er eigenlijk van je gevraagd?
De kern daarbij is dat je als volwassen man in het leven de mannelijke polariteit dient in te nemen. Dat betekent dat je altijd intelligente samenwerking initieert zowel met de vrouw, je kinderen als met de wereld om je heen. Zo creëer je een leven dat in al je relaties en voor alle betrokkenen vervullend is, en creatief en dat zich voortdurend vernieuwt. Kortom, een leven dat werkt en betekenis heeft.

Als coach kijk ik daarbij naar de volgende zaken:

Leid je of ben je passief?

Leiding geven betekent niet dat je domineert of altijd weet wat er nodig is, maar dat je in elke relatie – en zeker in relatie met je vrouw – intelligente samenwerking initieert. Je luistert, maar als er een besluit genomen moet worden dan neem jij de volle verantwoordelijkheid daarvoor – desnoods alleen – en zorg je ervoor dat dat goed wordt uitgevoerd.
Dat betekent dat je niet hulpeloos en passief kunt zijn. Ook de rebel uithangen is niet aan de orde. Als je dat doet gedraag je je in feite als een kleine jongen, onvolwassen dus. En roep je in de vrouw de moeder op. Soms ook is de vrouw degene die dit start. Deze omkering van rollen – zij is in mannelijke polariteit – komt in elke relatie voor, af en toe of voortdurend. Word je er bewust van want het werkt niet. Vroeg of laat loopt deze relatie vast, partners hebben geen seks meer en van vernieuwing en vervulling is ook nauwelijks sprake.
Als je niet in een relatie ent geldt hetzelfde: ben je in contact met je innerlijke vrouw (je gevoel). Luister je naar haar, luister je naar wat het leven je te zeggen heeft? En handel je daar vervolgens naar? Dat is leiden.

Heb je leren vechten voor wat belangrijk is?

Conflicten zijn onvermijdelijk. In elke relatie: met de vrouw, kinderen, vrienden, op werk enz.
Een conflict impliceert dat er twee verschillende zienswijzen zijn en vaker wel dan niet hebben beide deels gelijk. Leer dus conflicten gebruiken zodat je beide aan kennis wint. Vechten VOOR (ipv tegen) betekent vechten voor juiste waarden: waarheid, vrijheid, zelfrespect enz.
Dat betekent dat je boosheid – een signaal dat er een grens is overschreden – gebruikt om te vechten voor klaarheid.
Dat je je niet door je angst laat verlammen maar leert ferm te staan, trouw aan je ‘waarheid’, terwijl je luistert naar de ‘waarheid’ – bijv. negatieve feedback – van je vrouw.
De meesten van ons zijn hier niet goed in. Conflicten worden onderdrukt of leiden alleen maar tot ruzie die nergens over gaat.
Een volwassen man heeft geleerd, vaak met vallen en opstaan, zijn natuurlijke agressie constructief te gebruiken.

Luister je naar en volg je je gevoel?

Alleen irrationeel gevoel – een ingeving of gevoel, uit het niets – is het begin van het nieuwe. Alle ontdekkingen, alle wetenschappelijke doorbraken, alle grote kunstwerken komen daaruit voort. Pas daarna is er een rol voor de ratio om het ontdekte praktisch te maken en uit te werken. Elke man – dus niet alleen een genie – heeft het vermogen hiermee contact te maken. Omdat het irrationeel is moet je het uittesten, kijken wat je ermee kunt. Zo creëer je een creatief leven dat zich voortdurend vernieuwt. Interessant is dat volwassen mannelijkheid hier dus gaat over volgen: je ratio volgt je hart. Zo word je denken creatief.

Weet je wat je wil?

Dit gaat over doelen hebben en daarnaar handelen. Doelen op elk gebied: werk, huis, relaties, persoonlijke ontwikkeling, zingeving.
Er zit een zekere hiërarchie in: de laatste twee en m.n. de allerlaatste – zingeving – omvatten eigenlijk alle andere. Elke man heeft een uniek lot, iets unieks wat hij in kaart aan het brengen is. Als je dat weet ga je strategisch leven. Je weet wat zin heeft en wat onzin is.
Voor een vrouw geldt hetzelfde maar omdat zij de receptieve polariteit is kan zij alleen in samenwerking met een man haar eigen lot vervullen.
Maar doet ze dat ook of is ze met haar eigen agenda bezig? Gebruikt ze jou soms ook daarvoor?

Leef je volop?

Wat ga je uit de weg? Onderzoek je alles wat in je leeft – wat je aantrekt maar ook wat je afstoot? Als je je potentieel wil leren kennen kun je geen ‘zwarte gaten’ – niet onderzochte delen – in je leven hebben. Als je altijd keurig binnen de lijntjes blijft – je comfortzone, zelfs als die ongemakkelijk is – leer je jezelf niet kennen en leef je niet volop. De taak van de man is te laten zien dat het leven ‘goed’ is en helemaal verkend mag worden. Dat betekent dat je jezelf in feite niets per definitie ontzegt. Dat vraagt moed.
Maar, neem verantwoordelijkheid, hou maat, ken zelfdiscipline en beoefen (zelf)respect.
En reflecteert je vrouw dat ook!? Of is ze je ‘partner in crime’?

Maak je het praktisch?

Als je dan de moed hebt het onbekende in te gaan en daar nieuwe dingen te vinden, wat doe je daar dan mee? Blijven het leuke ideeën, plannen – luchtkastelen – of maak je ze concreet: anker je het nieuwe? Dat vraagt bijna altijd intelligente samenwerking met anderen: je vrouw, werknemers of gewoon anderen die geïnspireerd zijn door jouw idee.
En je vrouw, reist ze mee? Haar kritische feedback kan belangrijk zijn mits het als steun bedoeld is. Of bemoedert ze je en houdt vast aan het oude, vertrouwde en houdt ze je tegen?

Succes vraagt begrenzing, doe je dat?

Blijf je trouw aan je dieper doel, je strategie of laat je je af- of verleiden?
Die neiging kennen we allemaal: we verplaatsen de doelpalen. Niet omdat het aan de orde is – wat juist is – maar vaak (half) onbewust. Dat vraagt begrenzing, discipline. Alleen door trouw te blijven aan je eigen weg, je eigen doelen realiserend, zijn successen echt successen en worden mislukkingen zinvolle leerervaringen.
Zoekt je vrouw actief de samenwerking op met je omdat je haar inspireert en het nieuwe creëert? Laat zij zich begrenzen?

Ben je gecommitteerd?

Zo ja, waaraan? Aan de wensen van je kleine ikje, je zelfbeeld of je publieke imago? Aan een doel of ideaal buiten je? Vroeg of laat leidt dat tot conflicten. Je kunt alleen maar gecommitteerd zijn aan je echte (grotere) zelf. Wat dat is zal je zelf moeten uitvinden. Het is geen identiteit, het is een zachte stem, een dieper weten.
Daarnaast is het essentieel gecommitteerd te zijn aan intelligente samenwerking met de andere pool: de vrouw in je leven, die je eigen innerlijke vrouw spiegelt. Doe je dat of speel je liever de ‘blame game’? Confronterende vragen die ik als coach moet stellen.

Neem je verantwoordelijkheid voor wat je in de wereld zet?

Als man – de actieve polariteit – creëer je altijd, of je nou wil of niet. Wat je denkt, zegt en doet als man, je omgeving ontvangt het, vrouwen en kinderen zijn receptief en nemen het over.
Er is niet zoiets als een ‘free fuck’. Als je bij vrijen geen conceptie beoogt maak dat duidelijk: gebruik een condoom. Neem dus verantwoordelijkheid voor die scheppingsdaad.
Ook als je zgn. niks doet – uit apathie of bewust, omdat het aan de orde is – schep je. Er is geen ontkomen aan.
Als je het leven als een ‘bitch’ ervaart, kijk dan eens goed in de spiegel.
Ben je ook bereid te kappen, te vernietigen als het leven dat vraagt? Ook dat is aan ons, mannen. Leg dat niet bij de vrouw neer. En hoe ga je om met anderen? Ben je een echte vriend die ze confronteert als ze onoprecht handelen of ben je alweer een ‘partner in crime’?

Nadere informatie

Neem contact op voor vragen of een afspraak: 0654 308 195 of info@volwassen-mannelijkheid.nl
Kennismaken is gratis en duurt ca 20 minuten.
Een sessie van 1 uur kost € 75.
Naast 1-op-1 coaching coach ik ook mannengroepen.